Inhoud sidebar:

Terug naar Index

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Familieboekje Nienoord

Boerderij de Delthe.

Boerderijen Smeenheem en

Smeedingeheem

Kerkhofje Menkeweer

Akkemaheerd te Stitswerd.(Nieuw)

Azinga te Rasquert.

Boerderij Ewkema

Tettema

Molen Grote Geert

Verkoop Grote Geert 1821

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Frankemaheerd

Breedenborg

Fraamaheerd

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaag

Mail Duurt Nienoord

Links foto Rechthuis uit het verleden, rechts van een ansichtkaart.

Jan Simons Nienoord, geboren Rasquert 3 augustus 1802. en aldaar gedoopt op 22 augustus 1802. Hij is overleden Kantens 19 januari 1852 en begraven op het oude kerkhofje te Menkeweer achter een boerderij met dezelfde naam, even boven Onderdendam. Herbergier en mede-eigenaar van de herberg “t Regthuis” te Onderdendam, Jan Simons Nienoord huwde op 21 mei 1825 te Bedum met Koopke Duurts, geboren op 21 april 1792 te Hogemeeden en aldaar gedoopt op 13 mei 1792, overleden 3 december 1859 te Kantens en begraven naast haar man op het voornoemde kerkhofje. Koopke Duurts kwam door vererving uit haar eerste huwelijk met Jan Mensens Feringa in bezit van het Rechthuis. Vanaf 1841 waren Jan Simons Nienoord en Koopke landbouwer en landbouwerse en bewoners van de boerderij de "Delthe" te Stitswerd. Vernoemd naar het watertje dat er langs stroomt, ook wel de Usquerder-maar genoemd. Zij was een dochter van Duurt Klaasens, gedoopt 13 oktober 1737 te Zuidhorn, overleden 4 juli 1802 te Lagemeeden, landbouwer te Hoge-meeden, gehuwd op 12 januari 1783 te Zuidhorn met Anje Klaasens, gedoopt 29 december 1754 te Noordhorn, overleden 24 juli 1824 te Aduard. Op 24 november 1828 laat J.S.Nienoord en Koopke Duurts in de Provinciale Groninger Courant de onderstaande advertentie plaatsen.

Vrij, UIT DE HAND, om te Verkopen, om op Mei 1829 te aanvaarden wordt aangeboden: de van ouds zeer gerenomeerde HERBERG en BEHUIZINGE, HET VOORMALIG REGTHUIS VAN HUNSINGO, thans het locaal van zittingen voor HET PLAATSELIJK BESTUUR, en van het VREDEGEREGT te ONDERDENDAM; voorts een nieuw gebouwde STALLING, voor 80 a 100 Paarden. als mede 3 Bunders 50 Roeden kostelijk oud GROENLAND, alles staande en gelegen te Onderdendam. De Gadingmakende vervoege zich voor of op den 20 DECEMBER 1828, bij de Eigenaren en Bewoners, J . S. NIENOORT, en Vrouw KOOPKE DUURTS, te Onderdendam.