Inhoud sidebar:

Terug naar Index

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Het Rechthuis.

Boerderijen Smeenheem en

Smeedingeheem

Kerkhofje Menkeweer

Akkemaheerd te Stitswerd.(Nieuw)

Azinga te Rasquert.

Boerderij Ewkema

Tettema

Molen Grote Geert

Verkoop Grote Geert 1821

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Frankemaheerd

Breedenborg

Fraamaheerd

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaag

Mail Duurt Nienoord

48. De Delthe.

Stitswerderweg 32, Stitswerd. Oppervlakte: 39 ha, waarvan 0.65.00 ha erf en wegen. Eigenaars/bewoners: Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk zij verkochten de boerderij in 2011.

Beschrijving / geschiedenis

Deze provincieplaats, afkomstig van het klooster Juliana te Rottum, was in 1655 negentig grazen groot. De plaats heeft waarschijnlijk ooit één geheel gevormd met "Berg­huis" (nr. 46). Huurders van de provincie waren: 1595- Lumme Ipens 1602- Tjaert Jacobs 1608- Luy Aylckens en Martje 1655- Jan Haykens, die later huwde met Cornellisje 1674- Rienck Berends en Cornellisje. Hun kinderen huurden de plaats in 1685. 1689- Tymen Coens en Cunje 1725- Jan en Tietje Timens. Later waren Cunje, Aaltje en Timen Jeltes huurders. Ze werden in 1746 opgevolgd door Gerhard van der Tuuk, geboren te Leermens in 1716. Hij was eerst koopman in Veendam en huwde in 1739 met Swaantje Derks Bonthuis. Ze kochten in 1767 de eigendom van de plaats van de provincie. Van der Tuuk stierf op 5-12-1796 en zijn vrouw op 13-12-1796. Ze werden opgevolgd door hun zoon Pompéjus van der Tuuk, gedoopt op 3-2-1760. Hij huwde met Nieske Simons van Dijk; ze zijn resp. overleden op 20-11-1826 en 7-6-1823. Hun dochter Swaantje van der Tuuk huwde in 1819 met Jacob Everts Elema, de oudste zoon van Evert Jacobs Elema en Seike Jans Sikkema (nr. 37). Ze stierf reeds op 13-12-1826. Jacob Everts Elema en zijn zwager Simon Pompéjus van der Tuuk verkochten de boerderij in 1841

.

aan Jan Siemons Nienoord en Koopke Duurts. Hij en zijn vrouw zijn resp. overleden op 19-1-1852 en 3­12-1859. Bij de boedelscheiding in 1861 werd de boerderij toegewezen aan de zoon Jan Jans Nienoord, gehuwd net Hendrina Jans Ploegh. Zij werden opgevolgd door hun oudste zoon Jan Nienoord, die in 1908 trouwde met Grietje Hylkema. Ze verkochten de boerderij publiek in 1909. Zijn broer Hendrik Jan Nienoord gehuwd met Anje van der Tuuk, werd koper tot 1922 bewoonden ze zelf de boerderij, daarna werd die verpacht. De eerste pachter was Meindert Frielin , gehuwd met hun dochter Henderina Jacoba Nienoord ze vertrokken later naar Stitwerd .(nr.107) Van 1932 tot 1934 werd de boerderij verpacht aan Hielke Brouwer. Na 1934 waren Arend Koenes en Wietske Top pachters. Hendrik Jan Nienoord verkocht de boerderij in 1937 aan de V.S.G., die van 22 ha de bovengrond heeft afgegraven. In 1951 ruilde de V.S.G. de boerderij met de boerderij "Langeveld" onder Ezinge van Harm Westers en Trijntje Stol. Na het overlijden van Trijntje Stol op 10-8-1960 werd een boedelscheiding gehouden in 1961. Hun dochter Anna Megriet Westers, gehuwd met Harry Dirk van Hoorn, verkreeg de boerderij. In 1975 ruilde ze enkele perceeltjes grond met Fedde Hellinga (nr. 47) naar aanleiding van de nieuw gegraven tocht naar het nieuwe gemaal. Arend Koenes en Wietske Top werden in 1969 als pachters opgevolgd door hun zoon Hendrik Koenes, gehuwd met Annechiena Alberdina Dijkstra. Ze kochten de boerderij met een gedeelte van het land in 1979. De familie Van Hoorn hield ruim 9 ha land, gelegen aan de Stitswerderweg, aan zich. Deze percelen bleven in pacht bij Hendrik Koenes. In 1982 ruilden ze hun boerderij met die van Hindrik Klaas Huisman en Siertje van Dijk te Winsum. Het gepachte land hielde H. Koenes en A. A. Dijkstra aan zich.

Boerderijenboek "Middelstum-Kantens"