Inhoud sidebar:

Terug naar Index

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Het Rechthuis.

Boerderij de Delthe.

Boerderijen Smeenheem en

Smeedingeheem

Kerkhofje Menkeweer

Azinga te Rasquert.

Boerderij Ewkema

Tettema

Molen Grote Geert

Verkoop Grote Geert 1821

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Frankemaheerd

Fraamaheerd

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaagTerug naar Index

Mail Duurt Nienoord


 

Breedenborg te Warffum.

Beschrijving / geschiedenis

In 1809 erft de Hillegjen Jacobus Jansenius de borg met 85 jukken land. Hillegjen J. Jansenius (1786-1818) trouwt in 1810 met Aldert Jans de Vries (1787-1818) van Tettema, nr. 185.

Breedenborg
Breede 1a
9989 TA Warffum.

De oorspronkelijke borg, die in 1587 is gebouwd, is tot 1737 in het bezit geweest van adellijke families. In een aantal publicaties geeft men hier duidelijkheid over, onder meer in het in 1987 verschenen boek "De Ommelander Borgen en Steenhuizen" en "De historie van Warffum, Breede en Rottumeroog" (artikel 13), waarnaar wordt verwezen. In 1706 koopt de familie Alberda van Menkema de borg en landerijen. Deze landerijen zijn dan reeds in gebruik bij Jan Jansen (†1749). Hij wordt in 1737 eigenaar van het geheel en trouwt met Helena Lant, die al vóór 1746 is overleden want in dat jaar hertrouwt hij met Hilje Iwema (1713-1797). In 1753 hertrouwt Hilje Iwema met Alexander Piccardt (1702-1763) predikant te Warffum. De borg met 50 jukken land gaat in 1785 in eigendom over naar de zoon uit haar eerste huwelijk, namelijk Jacobus Jansenius (1749-1809). In dit zelfde trouwt hij met Syke Garmts (1756-1793) van Groot Klooster, nr. 29. In 1809 erft de dochter Hillegjen Jacobus Jansenius de borg met 85 jukken land. Hillegjen J. Jansenius (1786-1818) trouwt in 1810 met Aldert Jans de Vries (1787-1818) van Tettema, nr. 185. Na het overlijden van dit echtpaar, beide in het jaar 1818, gaat het bezit over op hun erfgenamen, die de naam 'Jansenius de Vries' aannemen. In 1838 na een onderhandse boedelscheiding wordt de zoon Jacobus Jansenius de Vries (1810-1884) eigenaar van het geheel. Hij trouwt in 1838 met Geertje Bonthuis uit Loppersum (1811-1893). In de loop der jaren breidt dit echtpaar hun bezit uit. in 1844 kopen zij 9.82.30 ha land van E.L. Boerma en in 1864 van H.D. van Zeeburg, nr. 5, 12.91.64 ha. Vervolgens kopen zij 1.93.90 ha van de weduwe Meike J. Boerma-Pier in 1882. Zij verbouwen de borg grondig.
In 1885 wordt de zoon Alje Bonthuis de Vries (1849-1888) eigenaar van Breedenburg met 91.52.44 ha land. In 1878 is hij getrouwd met Zwaantina Pieternella Tichelaar (1855-1935 uit Loppersum). De andere zoon Allardus Jansenius de Vries (1841-1922) wordt notaris te Warffum. In 1935 gaat het bezit over op de kinderen: Pieter Willem Bonthuis de Vries, advocaat en procureur te Den Haag, en Geertje Bonthuis de Vries, gehuwd met Dirk Hendrik van der Goot, chirurg te Den Haag. Na het overlijden van mevrouw G. van der Goot-Bonthuis de Vries in 1956 vererft Breedenburg aan haar drie kinderen: Anna, Jan Romkes en Albert Jacobus van der Goot. Zij verkopen in 1963 de borg Breedenburg met 6.30.10 ha aan de gemeente Warffum. Bij de in 1955 vernieuwde landbouwschuur wordt in 1964 een woonhuis gebouwd ten behoeve van het landbouwbedrijf. Bij boedelscheiding in 1966 komt de boerderij in bezit van Anna van der Goot, gehuwd geweest met Hendrik Smit te Heerenveen. In dit zelfde jaar koopt Jan Kool, landbouwer te Zwijndrecht, de boerderij met 66.78.22 ha land, en in 1967 verkoopt hij het geheel, met behoud van pacht voor zijn twee zonen aan de familie erven baron C.W.Th. van Boetzelaar van Asperen en Dubbeldam. In de periode van 1888 tot 1968 wordt de boerderij door bedrijfsleiders gerund. Van 1888 tot 1927 door Jan Jacobs Bos, gehuwd met Frouke Tuinman, van 1927 tot 1963 door hun zoon Ebel Klaas Bos (1899-1986j, getrouwd met Jantje Harkema (1903-1986).
Van 1963 . tot 1964 Geert Tiddens, getrouwd met Mies van Dis en van 1964 tot 1968 door Jelle Gaaikema. Na de verkoop in 1967 wordt de boerderij verpacht aan de gebroeders Cornelis Kool (*30-6-1943) in 1968 getrouwd met Simonia Adriana Andeweg (*31-Ol-1946), en Jan Kool (*1944) in 1969 getrouwd met Adriaantje Maria Elise Stehouwer. In 1970 wordt jonkvrouwe Johanna Charlotte baronesse Van Boetzelaar te Zeist de eigenaresse. Zij verkoopt in 1978 het woonhuis met landbouwschuren en 19.86.00 ha land aan de pachters, de gebroeders Kool en zij kopen in 1993 de resterende ruim 51.16 ha land. Het geheel wordt in maatschapsverband beheerd, gezamenlijk met de in 1980 bijgekochte boerderij Almaheerd te Rasquert. Deze laatste boerderij met ruim 51 ha land wordt sinds 1980 bewoond door Jan Kool en zijn vrouw. In 1989 kopen de gebr. Kool ' 20.64.40 ha van de erven Duurt Pieter Fokko Doornbosch van ' Meyma te Rasquert.
Het oorspronkelijke woonhuis "Breedenborg", gelegen binnen de grachten, wordt bij raadsbesluit van 24 mei 1963 met 6.29.10 ha grond aangekocht door de gemeente Warffum. De toenmalige beheerder van de boerderij "Breedenburg" Jelle Gaaikema, gaat met zijn gezin de bungalow bewonen, die op Het Kampke ernaast is gebouwd. In augustus 1964 verpacht de gemeente het gebouw aan W. en B.G. Bijl met het doel het gebouw en de bijbehorende omgeving dienstbaar te maken aan de recreatie in die zin, dat de bevordering van de dagrecreatie en goede vakantiespreiding wordt nagestreefd. Deze huurovereenkomst wordt met ingang van 15 mei 1966 ontbonden, waarna de heer W.K.O. Fischer het gebouw met 2.21 ha pacht met het doel er een hotel-café-restaurant te gaan beginnen. De Breedenborg wordt in 1967 grondig verbouwd onder architectuur van K.G. Olsmeyer te Winsum, zie ook nr. 48. Bij raadsbesluit van 26 januari 1973 wordt het huurcontract omgezet in een huurkoopcontract ten name van Fischer Restauranis bv te Warffum. Directeur van de bv. J.J. Struik, is eigenaar van het pand. Op 15 maart 1982 verwoest een uitslaande brand de Breedenborg bijna geheel. Van 7 april 1982 tot 9 juni 1987 zijn er tussen de gemeente Warffum en de heer J.J. Struik discussies geweest over de herbouw en de voorwaarden van de herbouw van het monument.
In juli 1988 is door de gemeente Warffum de Breedenborg met 2.21 ha grond verkocht aan Fischer Restaurants bv. J.J. 5truik verkoopt de Breedenborg vervolgens via bemiddeling van Bedrijfsmakelaardij Hoogebeen aan Jaap Reenders te Middelstum, directeur van Nacap International. Hij wordt de enige aandeelhouder van de bv en wijzigt de naam in "Breedenborg bv". In 1990 bereidt hij de plannen tot herbouw voor op basis van tekeningen van restauratie-architect ir, L.W. Barneveld. B. & W. van Hefshuizen gaan akkoord met de wijziging van bestemming van het voormalige restaurant in de functie van woon- en kantoorruimte en verlenen een bouwvergunning. Op 14 november 1992 opent de Commissaris van de Koningin, de heer H.G.M. Vonhoff de herbouwde Breedenborg. Op dezelfde dag draagt Jaap Reenders het monumentale pand over aan de nieuwe eigenaar Beheer Koop Tjuchem bv te Groningen. Algemeen-directeur de heer H. Koop gebruikt de Breedenborg als een exclusief conferentieoord ten behoeve van zijn werkmaatschappijen.