Familiewapen

 

NIENOORD

Familiewapen Nienoord
NIENOORD

Toornwerd (Groningen)

 Beschrijving

Schild: Gedeeld: I. In het rood een zilveren huismerk, in de vorm van een omgewende gekrukte weerhaak, boven de voet gekruist door een verkorte omgewende keper, de rechterarm gekrukt; II. In zilver een rode vijfpuntige ster vergezeld boven en beneden van een groen klaverblad.

Helmteken: een klaverblad van het schild.

Dekkleden: rood, gevoerd van zilver.

 

Aannemer:

- Duurt Nienoord, geboren Rotterdam 24 augustus 1943, wonende te Nijmegen, zoon van Jan Nienoord en Nelia Vervoort.
Duurt Nienoord stamt af van Jan Sijwerts "op Berghuis" te Menkeweer. Zijn zoon is de verder vermelde Symon Jans, wiens kleinzoon Simon Reintjes (1767 - 1846) de boerderij "Nienoord" bewoonde en in 1811 de naam Nienoord als geslachtsnaam aannam.

- In 1993 ontworpen door J.B. Bronsema en gebaseerd op het huismerk dat op de grafzerk voorkomt van Symon Jans (1692 - 1758).

Symboliek:

wapenschild Nienoord-

Het huismerk:
Is
ontleend aan de grafzerk van Symon Jans, overleden 19 januari 1758, zich bevindende op het kerkhof van Kantens (Groningen). Het wordt beschreven in t "Groninger Gedenkwaardigheden", van A. Pathuis, onder N.2098 en huismerk N.323. Deze Symon Jans is een regelrechte voorvader van het huidige geslacht Nienoord.

De ster:
Is
ontleend aan het wapen dat aan de borg "Nienoord" bij Leek wordt toegeschreven, n.l.: "In goud een adelaar van keel, rechts en links van de kop een ster van hetzelfde".

De Borg Nienoord

De borg "Nienoord" is omstreeks 1524 gesticht door Wigbold van Ewsum. Hij was gehuwd met Beetke van Raskwerd en het was haar wapen dat werd gebezigd voor de borg "Nienoord". De borg bij Leek werd naar "Den Oert", de oudste voorvaderlijke borg te Middelstum, "Nienoord" genoemd. Ten n.o. van de vroegere borg "Ewsum" bij Middelstum, welke na "Den Oert" werd gebouwd door het geslacht van die naam, liggen de boerderijen "De Oldenoord", -eerder "den Oert" genoemd en dus de voorganger van de genoemde borg "Ewsum", -en "De Nienoord".
Deze namen hebben via het geslacht van Ewsum bepaalde historische connecties met de latere borg "Nienoord" bij Leek. Een nakomeling van de bovenvermelde Symon Jans, overleden in 1758, de landbouwer Simon Reintjes (1767- 1846), bewoonde de boerderij "Nienoord" en nam vanwege dit feit in 1811 de geslachtsnaam Nienoord aan.

De klaverbladen:
Zijn
gekozen vanwege het feit dat het een eigenerfd boerengeslacht betreft.

Bronnen:

- "Groninger Gedenkwaardigheden", A. Pathuis, Assen 1977.

Nummer: 625 (1993) CBG , zie certificaat

Publicaties:

Het Familieboek Nienoord 1650 - 2000

internet:
- Genealogie Nienoord http://www.nienoord.org


Boeken, e.d.:
- Familieboek Nienoord
1650 2000
- Groninger Kwartierstatenboek
I (Groningen 1988) 174, R.H. Alma en F.J. Ebbens red.

Contact

Dhr D. Nienoord
Oudegraafseweg 186
6543PX
e-mail: d.nienoord@hccnet.nl

Terug naar indexpagina