Inhoud sidebar:

Terug naar Index

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Het Rechthuis.

Boerderij de Delthe.

Boerderijen Smeenheem en

Smeedingeheem

Kerkhofje Menkeweer

Azinga te Rasquert.

Boerderij Ewkema

Tettema

Molen Grote Geert

Verkoop Grote Geert 1821

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Breedenburg

Fraamaheerd

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaagMail Duurt Nienoord

 

Frankema.

Beschrijving / geschiedenis

Hilligjen Jacobus Jansenius (1786-1818), getrouwd in 1810 met Aldert Jans de Vries, wordt in 1810 eigenaresse van Frankemaheerd.

Tettema
Kloosterweg 6
9989 TB Warffum.

Omstreeks 1683 is bewoner van de boerderij Jan Jeltes. Bij de verkoop in 1650 van 4 jukken voormalig kloosterland worden Jan Jeltes en zijn vrouw Ave genoemd als meiers van dit land. Volgens de in het begin van de 18e eeuw getekende kaart van provincielanden is in 1721 Garmt Jans de bewoner van de boerderij. Hij heeft 67¾ jukken land in gebruik. In 1729 wordt hij opgevolgd door zijn zoon Jan Garmts (1702-1731) en schoondochter Jantje Jacobs. Jantje Jacobs hertrouwt in 1732 met Jan Remges en zij kopen in 1744 ook de boerderij Hayemaheert, nr. 31. In 1751 trouwt Garmt Jans (1730-1777), zoon uit het eerste huwelijk van Jantje Jacobs, met Yktje Jans Knol (1731-1775). Zij beheren Frankemaheerd evenals de nabij gelegen boerderij Groot Klooster, nr. 29. In 1781 komt de boerderij Frankemaheerd in gebruik bij de dochter Tietje Garmts en haar man Hendricus Eisses, later Elings genaamd. In 1784 wordt als meier genoemd Jan Euwes. In 1792 gaat de boerderij in eigendom over op Sijke Garmts en haar man Jacobus Jansenius (1749-1809). Zij wonen op Breedenburg, nr. 6. Hun dochter Hilligjen Jacobus Jansenius (1786-1818), getrouwd in 1810 met Aldert Jans de Vries, wordt in 1810 eigenaresse van Frankemaheerd. Zij verpachten de boerderij in 1812 aan Jan Jacobs de Boer (1773-1850) en zijn vrouw Geertruid Aaldriks Nanninga (1792-1876). In 1838 wordt de dochter van de vorige eigenaren Seike Alderts de Vries eigenaresse. Zij trouwt in 1842 met Christiaan Hendrik van Ankum apotheker te Groningen. In 1886 gaat het bezit over op hun zoon Hendrik Jan van Ankum, professor in de zoölogie en gehuwd met Maria Rochussen († 1908). Hun dochter Lydia Johanna Francina van Ankum(† 1949) echtgenote van dr. Bouwe Sjollema, professor in de biochemie wordt in 1940 eigenaresse. Van 1949 tot 1966 bezitten de gebroeders mr. H.J. Sjollema en mr. J.H. Sjollema wonende te Rotterdam de boerderij, die zij in 1966 verkopen aan mevrouw Janna Neeltje de Zeeuw wonende te Zoetermeer en weduwe van P. Huysman. Frankemaheerd wordt sinds begin 19e eeuw verpacht aan de navolgende personen. Vanaf 1812 tot 1845 aan Jan Jakobs de Boer en zijn vrouw Geertruid Aaldriks Nanninga, al eerder genoemd. Van 1845 tot 1849: Klaas Jan de Cock (1821-1878) in 1845 getrouwd met Trijntje Harm Willemsen. Zij vertrekken in 1849 naar de boerderij Onrust te Hornhuizen. Van 1854 tot 1888: Gerrit Wibbe’s Kampinga (1815-1898) in 1854 getrouwd met Aaltje Oopke’s Smit. Van 1888 tot 1906: de schoonzoon Onne Tammes Tammens (*1858) en Fokelina Kampinga (*1859). In 1906 is pachter Derk Meyer, getrouwd met Sibrich Broekema, nr. 30 en vanaf 1912 is dit Albert Bouwkamp weduwnaar.van Gepke Berghuis. Vanaf 1918 is Jarg Jan Bruins getrouwd met Magdalena Wiersum de pachter. En van 1930 tot 1966 is dit, Alle Berend de Jonge, getrouwd met Aedske Dijkstra. Sinds 1966 zijn de bewoners Abraham van Straalen (* 1939) afkomstig uit Zoetermeer in 1961 getrouwd met Elisabeth Barbara Marina Yerbeek (*1940). Zij pachten vanaf 1966 de boerderij en in 1984 kopen zij de gebouwen. Het bijbehorende land wordt in datzelfde jaar door Pensioen fonds Rabobank te Utrecht aan hen in erfpacht uitgegeven. Thans behoren de landerijen toe aan AMEV en zijn in gebruik bij de Maatschap van Straalen. waarvan ook de zoon Robert Arie van Straalen deelgenoot is. Hij woont op de naastgelegen boerderij, nr. 29, die ook bij de maatschap in gebruik is.