Inhoud sidebar:

Terug naar Index

Index DTB boeken voor 1811

Verkoop Grote Geert 1821

Molen Grote Geert

Index DTB boeken Groningen 2010 EXEL

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Boerderij de Delthe.

Boerderijen Smeenheem en

Smeedingeheem

Het Rechthuis te Onderdendam

Akkemaheerd te Stitswerd.(Nieuw)

Azinga te Rasquert.

Boerderij Ewkema

Tettema

Kerkhofje Menkeweer

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Frankemaheerd

Breedenborg

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaag

Mail Duurt Nienoord

Framaheerd. Huizingerweg 2, Huizinge.
Oppervlakte: 69.74.41 ha, waarvan 1.77 ha erf en wegen.
Eigenaar: Hendrik Elema, gehuwd met Agathe Kwint.
Bewoner en gebruikers in maatschapverband: Alderd Elema,
in 1980 gehuwd met Anneke Wiersma.

Beschrijving / geschiedenis

De Framaheerd bestaat uit drie verdwenen boerderijen, die in het begin van de l9de eeuw door Reint Sjabbes Bos samengevoegd zijn tot de huidige boerderij. De gebouwen werden in 1875 verplaatst naar de tegenwoordige plaats. Ze stonden eerst aan de vroegere kleiweg, die de verbinding vormde tussen Middelstum en Garsthuizen. De Framaheerd herinnert aan de Fraamborg die in 1739 werd verkocht om te worden afgebroken. Alleen het schathuis bleef staan. Het klokje van de borg werd verkocht voor f 22. Het schathuis vormde waarschijnlijk het begin van de heerd, in 1745 bestaande uit hoven, singels en het oude appelhof, met 34 grazen land.
Willem Christiaans vertrok in 1731 voordat de huurjaren om waren en moest daarom f 10 boete betalen. Geert Jans volgde hem op. In 1776 werd de plaats mandelig gebruikt. Cornelis Egberts, gehuwd met Tietje Wigbolds, had 20½ grazen en Bonne Clasens 13½ grazen in gebruik. De vaste huur van totaal f 176 kwam toe aan de heer G. Alberda van Dijksterhuis. Bonne Clasens, gehuwd met Hindrikje Wibbes, kocht in 1755 een boerenplaats met 66 grazen land van Michiel Jans en zijn dochter Klaaske Michiels. In 1800 verkocht Bonne Clasens het geheel aan Reint Sjabbes Bos, gehuwd met Anna Klein. Volgens Van Winters lijst van hoogstaangeslagenen bezat hij in 1809 84½ grazen land. In 1821 kocht hij er een boerderij met 22 grazen bij . Deze boerderij, Halfwegen genoemd, lag ongeveer daar waar de Huizingerweg een scherpe knik maakt in de richting van Huizinge. De eerder genoemde kleiweg liep hier recht door en ging met een wijde boog om het borgterrein naar Huizinge. De meijers van dit bedrijf waren voor 1786 Jan Koerts en Liefke Willems. Hun zoon Barteld Jans kocht het in 1786, mede onder voorwaarde dat hij zijn ouders zou onderhouden naar standesgelegenheid. Barteld Jans en Steintje Clasen verkochten hun bezit in 1792 aan Harke Waldrix, zich later noemende Halfwegen, gehuwd.met Hendriktien Alberts. De plaats bestond uit 14 grazen pastorieland en 8 grazen praebendeland van de kerk van Middelstum. Een preabende is een kerkelijk fonds, waarvan de opbrengst wordt uitgekeerd aan een priester, als vergoeding voor bepaalde diensten.
In 1821 volgde de verkoop aan R. S. Bos. De gebouwen zijn na 1832 afgebroken. Door vererving kwam de boerderij met 84½ grazen in handen van Krijn Jans Klein, gehuwd met Geertje Udes Bolt. Dit echtpaar verkocht de boerderij in 1865 aan Tjaard Jacobs Ritsema (½ vererving) en echtgenote Geertje Jeltes Dijkstra. Zij bouwden in 1875 de huidige boerderij. De zoon Jelte Dijkstra Ritsema, gehuwd met Grietje Bouwman, verkocht de boerderij in 1880 aan Hendrik Casper Stork, getrouwd met Anna Ekker. Het bedrijf was toen 57 ha groot. Bij publieke verkoop in 1886 werd de boerderij gekocht door Aldert Elema en Seike Edema. Vaste huur totaal f 443. Van 1887 tot 1891 werd het bedrijf gevoerd door hun zoons Hendrik en Doewe Elema. In 1891 huwde Hendrik Elema met Roelina Johanna Boukema en pachtten ze het bedrijf voor f 80 per ha. Bij boedelscheiding in 1898 werd de boerderij hun toegescheiden. Na het overlijden van Hendrik Elema werd zijn weduwe eigenares. In 1922 werd 7 ha bijgekocht van de boerderij Broekema (nr. 65). Door wegenaanleg en woningbouw ging er weer wat grond af. In 1969 werd 8 ha gekocht van boerderij nr. 65.
In 1922 werden Aldert Elema en Dieuwerke Bakker gebruikers. (Dochter van Trientje Nienoord 1874-1906 en Klaas Jacob Bakker) Aldert Elema overleed in 1946; zijn zoon Hendrik volgde hem op. Na het overlijden van Roelina Johanna Elema Boukema werd de halve boerderij eigendom van Hendrik Elema, gehuwd met Agathe Kwint. De andere helft werd verkregen na het overlijden van Hilje Elema in 1975. H. Elema bewoonde de boerderij tot 1981. Vanaf die tijd bewoont hun zoon Aldert, gehuwd met Anneke Wiersma, het bedrijf, dat in maatschapverband geëxploiteerd wordt met zijn ouders. In 1959 werden de oneffenheden van het oude borgterrein geëgaliseerd, zodat van de oude Fraamborg alleen de naam over is.