Inhoud sidebar:

Terug naar Index

Kwartierstaat Nienoord.

Namenlijst Nienoord-Aanverwanten.

Familieboekje Nienoord

Het Rechthuis.

Boerderij de Delthe.

Boerderijen Smeenheem en

Smeedingeheem

Kerkhofje Menkeweer

Azinga te Rasquert.

Boerderij Ewkema

Tettema

Molen Grote Geert

Verkoop Grote Geert 1821

Beschrijving Familiewapen

Beschrijving Familienaam

Frankemaheerd

Breedenborg

Fraamaheerd

Nienoord op pdf (198Kb)

Boekje Nienoord op pdf (4MB)

Liesting op pdf (4MB)

Het weer vandaag

Mail Duurt Nienoord

107.
Akkemaweg 5, Stitswerd.
Oppervlakte: plm. 45 ha.
Eigenaarslbewoners van de gehouwen: Egbert Sjouke
Bosma, in 1967 gehuwd met Danielle Chalivelot.
Eigenaar van de landerijen: S. R. L. Ulrecht.

Beschrijving / geschiedenis

Bij deze boerderij hoorden in 1622 behalve 75 jukken land ook 33 jukken ,,Doodvenne" Dit was corpusland, dat wil zeggen dat het klooster van Warffum het zelf in gebruik heeft gehad. In 1648 was dit land niet meer bij deze boerderij, die eveneens tot 1594 bij voornoemd klooster hoorde. In 1610 was Jacob Lamkens meijer en vanaf 1616zijn weduwe. In 1622 werden Coene Allens en Marretje meijers en later Coene en zijn tweede vrouw Grietje Meertens. Grietje werd in 1665 weduwe. In 1677 werd Trijntje, de weduwe van Jan Claesen, en in 1693 haar zoon Claas Jans, meijer. In 1704 kwamen Reintje Simons en Bouke op de boerderij en in 1716 hun zoon Jan Reintjes. Hij trouwde met Aaltje Jans die, na zijn dood, in 1740 met Sebe Bartelds trouwde. Bij boedelscheiding werd het bedrijf toegedeeld aan Reintje Jans, een zoon uit haar eerste huwelijk en later aan een dochter, Trijntje Jans, gehuwd met Reinder Drewes. Trijntjes tweede echtgenoot was Ocke Sijmens. In 1784 werd de boerderij verkocht aan een zoon, Pieter Eppes, gehuwd met Ebeltje Hoykes. Voor de 75 grazen moest vanaf dat jaar behalve de huur ook een kinnetje rode boter betaald worden aan de toenmalige eigenaar Evert Pieters Bakker. In 1791 werden Jacob Jans Boelens met zijn vrouw Aaltje Reinders meijers. In 1820 werd het bedrijf met 77,5 grazen door Jacob, inmiddels weduwnaar, verkocht aan Jan Derks Tempel, gehuwd met Anje Luitjes Reinhard. Al vrij spoedig werd ze weduwe. In 1845 werd Alje Willems Venhuis, gehuwd met Bouwke Popkes Wiersum, meijer. Hij was tevens burgemeester van Kantens. De oppervlakte was 37.43.60 ha. + 2.11.70 ha. In 1863 werd Popke Venhuis opvolger. Hij werd weer opgevolgd door zijn zusters Bouwina Venhuis, gehuwd met Jacob Hessel Dethmers, en Catharina Venhuis, gehuwd met Jan Heidema. In 1937 kwam de helft van de boerderij aan Popko Aljes Dethmers, gehuwd met Trienet Alida Kraayenveld en in 1947 de andere helft aan Anna Catharina Heidema, gehuwd met Berend ThomasTjabbes. Van 1900 tot 1920 waren Jacob Hessel Dethmers en echtgenote Bouwina Venhuis bewoners geweest; van 1920 tot 1929 Teye Jansma, gehuwd met Jelte Franzes Douma; van 1929 tot 1931 Klaas van Gaalen, gehuwd met Aafje Geertruida van Wieringen; van 1931 tot 1957 Meindert Frieling, eerst gehuwd met Henderina Jacoba Nienoord en vervolgens met Zwaantje Wolters en van 1957 tot 1975 Tonnis Frieling en echtgenote Sjoukje Westra. In 1974 is het land verkocht aan de S.B.L. en in 1976 de gebouwen aan Egbert Sjouke Bosma en Danielle Chauvelot. Zij zijn bewoners vanaf 1978.

.

Boerderijenboek "Middelstum-Kantens"